K+F

Alapkutatás:„olyan kísérleti vagy elméleti munka,amelynek elsődleges célja az, hogy a jelenségek vagy megfigyelhető tények lényegi alapjáról új ismeretet szerezzen, anélkül, hogy bármilyen alkalmazásra vagy hasznosításra törekedne.”

Alkalmazott kutatás: „új ismeret szerzését célzó eredeti kutatás. Ezt azonban elsősorban már egy bizonyos gyakorlati cél vagy elgondolás megvalósítása érdekében végzik.”

Kísérleti fejlesztés: „rendszeres tevékenység, amely a kutatásból és vagy a gyakorlati tapasztalatból szerzett ismeretanyagból merítve, új anyagok, termékek vagy eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen termékek, eszközök stb. lényeges továbbfejlesztésére törekszik.”.

Pályázat írás

GINOP, KFI pályázatok írása az ország egész területén hazai vállakozásoknak és szervezeteknek sikerdíjas alapon nagy tapasztalattal

Projekttervezés: pályázati projektek generálása, szervezése, előkészítése, tervezése, lebonyolítása.

Kérje díjmentes előminősítési szolgáltatásunkat.

Projekt management

Akár elnyert pályázati támogatásból akár önetőből megvalósított fejlesztés esetén gondoskodunk arról, hogy a projekt megfelelően legyen adminisztrálva, és minden feltétele teljesüljön annak, hogy az összes eredményhez teljes mértékben hozzájusson.